Spring til indhold

Møde om etablering af legeområde Kirsebærvej 3, tirsdag 21-02-2023 kl. 19.00 – 21.00

Møde om etablering af legeområde Kirsebærvej 3

 

Mødested: Løvskal Hus

Tidspunkt:  21-02-2023 kl. 19.00 – 21.00

 

Der er udarbejdet forskellige forslag til udformningen af lejeområdet. Forslagene har været rundsendt i nyhedsbrev og der er efterfølgende indkommet ændringsforslag hertil.

Vi skal have truffet en beslutning om, hvad der skal arbejdes videre med og der skal nedsættes en egentlig arbejdsgruppe, der kan søge yderligere midler til gennemførelse af det forslag der rækker ind i fremtiden.

Karoline Majgaard Nüchel, Praktikant ved Viborg Kommune deltager i Mødet.

Lokalrådet er vært ved en kop the/kaffe.

Er der en, der vil bage en kage? Ring/SMS venligst (29664620)

 

Dagsorden:

  1. præsentation af det overordnede projekt
  2. fremlæggelse af de forskellige løsninger
  3. debat
  4. vedtagelse af løsningsmodel
  5. nedsættelse af arbejdsgruppe

antal

personer

  1. eventuelt

 

Løvskal egnens Lokalråd

Tryk på knappen for at hente forslaget som PDF-fil