Spring til indhold

Generalforsamlinger i Løvskal Vandværk I/S og Løvskal egnens Lokalråd 2024

Ordinær generalforsamling i Løvskal Hus

02.04. 2024 umiddelbart efter Løvskal Vandværks generalforsamling som starter kl. 19.00

Vi håber at se så mange fra lokalområdet som muligt til en hyggelig aften.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. På valg er:
   1. Lone Frandsen
   2. Kim V. Lauersen
   3. Oliver Kufen
 5. Valg af to suppleanter.
  1. På valg er:
   1. Bente Laursen
   2. Jonna Nielsen
 6. Valg af to revisorer.
  1. På valg er:
   1. Anja Nielsen
   2. Carl Lassen
    (alle kan genvælges og der er plads til en mere i bestyrelsen)
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

I lighed med de foregående år er vandværket vært ved et ostebord.

Bestyrelsen for

Løvskal egnens Lokalråd

 

 

-hvor godtfolk er, kommer godtfolk til