Løvskal Vandværk

Byen får i dag sin private vandforsyning fra Tindbæk. Løvskal Vandværk I/S står for distributionen af vandet i byen og har således fortsat ansvaret for den private vandforsyning.

Bestyrelsen i Løvskal Vandværk I/S

 NavnTelefonnummerKontakt
FormandKeld H. Jakobsen2759 9889Mail til Keld
KassererAnders J. Andersen2360 1871Mail til Anders
MedlemRune Meier Andersen4410 2826Mail til Rune
MedlemTommy Pilheden6090 0800Mail til Tommy
MedlemThomas Nielsen5180 3497Mail til Thomas
Suppleant
Suppleant

Stand Juni 2019

Løvskal vandværk Beredskabsplan

AlarmeringslisteKontaktes ved:
FormandKeld Jakobsen
tlf. 2759 9889
keld.h.jakobsen@gmail.com- Fare for forurening
- Trusler om sabotage
- Ledningsbrud
- Udfald på værket
BestyrelseAnders J. Andersen
tlf. 2360 1871
ajandersen@privat.dk

Tommy Pilheden
tlf. 6090 0800
tommy@pilheden.dk

Henrik Lorentzen
tlf. 2024 6853
Bassebo123@gmail.com

Rune M. Andersen
tlf. 4410 2826
Rune.meier.andersen@hotmail.com
Lee Smedeforretning
Lee Byvej 55
8850 Bjerringbro
tlf. 8668 6006 / 4018 4896

Alternativ:
Hennings Smedje
Knorreborgvej 7
Mammen, 8850 Bjerringbro
tlf. 8668 5294 / 2163 5394- Udfald på værket
- Ledningsbrud
Elro
Elrovej 1
8900 Randers
tlf. 8710 1520

Mogens Brandt
tlf. 4095 6200


- Strømsvigt
- Fejl i el. systemet
Kritiske forbruger.- Længere tids forsyningssvigt*
- Større brud på ledningen
- Se e.mail liste for hurtig kontakt til brugere
Falckstationen i Bjerringbro
tlf. 7010 2030
Behov for rentvandstanke til
drikkevandsforsyning

Alarmeringsliste

Relevante myndigheder :Telefon:
Beredskab / Falk tlf. 7010 2030
Kommunens miljøforvaltningtlf. 8787 5612 / 8787 5616
Beredskab kommunentlf. 8787 8787
Embedslægentlf. 8662 3327
Vandværkets bestyrelse: 
Keld Jakobsen
keld.h.jakobsen@gmail.com
tlf. 2759 9889
Anders J Andersen
ajandersen@privat.dk
tlf. 2360 1871
Henrik Lorentzen
bassebo123@gmail.com
tlf. 2024 6853
Rune Meier Andersen
rune.meier.andersen@hotmail.com
tlf. 4410 2826
Tommy Pilheden
tommy@pilheden.dk
tlf. 6090 0800

Handlingsplan

 Udført kl.Init.
1. Alarm indgået

Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbrugere noteres navn og adresse, og der spørges om omfang og evt. skader
2. Varsling

1. Teknisk personale varsles jf, telefonliste. 2. Oversigt over konsekvenser Vurdering af evt. vandreducerende tiltag.
3. Lokalisering og afspærring

Lækagen lokaliseres, eventuelt ved hjælp af lækageudstyr: Berørte virksomheder og forbrugere orienteres om afbrydelsen Etabler eventuelt nødvandforsyning.
3. Lokalisering og afspærring

Lækagen lokaliseres, eventuelt ved hjælp af lækageudstyr: Berørte virksomheder og forbrugere orienteres om afbrydelsen Etabler eventuelt nødvandforsyning.
5. Andet

Ved større udgravninger kan det være nødvendigt at etablere afspærring af selve arbejdsstedet og eventuelt hele gaden. Politi orienteres om afspærring af gaden og godkender evt. planer for omkørsel. Brandvæsenet og ambulanceberedskabet orienteres på tlf. 7010 2030