Spring til indhold

Rundomkring Løvskal

Nørreå Børnehus

Nørreå Børnehus er en privat integreret institution for børn fra 0 år til skolealderen, som åbnede dørene i august 2010 og blev en del af Nørreå Friskole d. 1.1.2020.

Børnehuset er en hyggelig institution, som er indrettet med fokus på børnenes muligheder for leg. Vi har en dejlig stor indhegnet legeplads, med plads til masser af fysisk udfoldelse og leg.

Nørreå Børnehus
Nørreåskolen

Nørreåskolen

I naturskønne omgivelser ligger Nørreå Friskole & Børnehus, tæt omkranset af skoven og med Nørreåen i baghaven. Nørreå Friskole & Børnehus er en selvejende institution, der er stiftet i hhv. 2007 og siden 1.1.2020 fungerer som en enhed. 

Skolen kan tilbyde undervisning fra 0. klasse til og med 9. klasse samt  en yderst velfungerende skolefritidsordning for alle skolens elever fra 0. til 4. klasse.

Den daglige ledelse varetages af  Corinna Breitzke, der i tæt samarbejde med lærere, pædagoger og praktisk personale driver en institution med hjerterum og fællesskab for øjet. Der lægges vægt på at barnet både som individ og i fællesskab udvikler sig fagligt og socialt i en hverdag, hvor fokus på natur og bevægelse indgår som naturlig del.

Skjern Kirke

Skjern Kirke har sin oprindelse helt tilbage til år 1180 og er således en af landets ældste. Kirken indeholder mange kulturskatte og er i dag sognekirke for Løvskal-Tindbækområdet.

Skjern Kirke
Skjern Kirke

Nørreå Børnehus er en privat integreret institution for børn fra 0 år til skolealderen, som åbnede dørene i august 2010 og blev en del af Nørreå Friskole d. 1.1.2020.

Børnehuset er en hyggelig institution, som er indrettet med fokus på børnenes muligheder for leg. Vi har en dejlig stor indhegnet legeplads, med plads til masser af fysisk udfoldelse og leg.

Nørreå Børnehus ligger mellem Tindbæk og Løvskal i smukke omgivelser ved Nørreådalen, hvor der er gode muligheder for ture ud af huset.

Nørreå Børnehus har 3 overordnede værdier: Hjerterum, udvikling og natur, hvormed der bl.a. lægges vægt på tryghed, anerkendelse, motorik, sanserne og ikke mindst glæden ved at røre sig i naturen. Vi har det Grønne Flag, som vi har fået igennem arbejdet med Grønne Spirer. Derudover lægger vi vægt på det nære forældresamarbejde.

Nørreå Børnehus er et godt sted at lære, være og udvikles – for såvel børn som voksne!

Vi arbejder i det daglige tæt sammen med Nørreåskolen, og det betyder, at dit barn har mulighed for, at vokse op i et trygt og kendt miljø – helt fra vuggestue til de ældste klasser i skolen!

Kort sagt: Nørreå Børnehus er et sted ud over det sædvanlige!

(Kilde: Nørreå Børnehusets hjemmeside)

Nørreå Friskole

I naturskønne omgivelser ligger Nørreå Friskole & Børnehus, tæt omkranset af skoven og med Nørreåen i baghaven. Nørreå Friskole & Børnehus er en selvejende institution, der er stiftet i hhv. 2007 og siden 1.1.2020 fungerer som en enhed. 

Den daglige ledelse varetages af  Corinna Breitzke, der i tæt samarbejde med lærere, pædagoger og praktisk personale driver en institution med hjerterum og fællesskab for øjet. Der lægges vægt på at barnet både som individ og i fællesskab udvikler sig fagligt og socialt i en hverdag, hvor fokus på natur og bevægelse indgår som naturlig del. Det er fokus på, at den røde tråd følger barnet fra start til slut.

Den overordnede ledelse varetages af Nørreå Friskole & Børnehusets bestyrelse.

Skolen og SFO

Skolen kan tilbyde undervisning fra 0. klasse til og med 9. klasse samt en yderst velfungerende skolefritidsordning for alle skolens elever fra 0. til 4. klasse. Der lægges der vægt på, at der i SFO – delen tilbydes aktiviteter, der primært tager udgangspunkt i børnene og deres interesser.

Den overordnede ledelse varetages af Nørreå Friskole & Børnehusets bestyrelse.

Børnehuset

Børnehuset er for børn i alderen fra 0 år til skolealderen. Der arbejdes tæt sammen i dagligdagen og  ved overgangen fra børnehaven til skolen således, at børnene ved skolestart allerede er meget fortrolige med skolen. Mange familier har glæde af at have børn i både Børnehuset og Skolen, hvilket giver en overskuelig hverdag. Desuden møder børnene de kendte ansigter gennem hele institutionen. Den røde tråd følger barnet og familien gennem hele livet.

Se mere på:
http://norrea.dk/bornehus/

"Super god skole med plads til både faglighed og fællesskab med udgangspunkt i det enkelte barn. 👍🏻"
"Nørreåskolen holder hvad de lover. Det er et rigtigt godt tilbud til vores børn. Der kommer hele mennesker ud af det, fagligt stærke, socialt velfungerende mennesker, og unge mennesker der hviler i sig selv. Den bedste beslutning vi nogen sinde har taget, da vi valgte at vores børn skulle gå på Nørreåskolen fra 0 til og med 8 klasse. De har haft en fantastisk skoletid, vi har børn der glæder sig til at komme i skole, når halvdelen af sommerferien er gået. Det har været vigtigt for vores ældste søn, at fortælle hans lærere på Nørreåskolen, hvordan det er gået til hans eksamen i 9 klasse. Fordi han ved, at de tænker på ham og er spændte på hvordan det går ham i fremtiden. Kort fortalt, lærestaben interesserer sig for de unge og gør langt mere for eleverne end man kan forvente."

Faglighed, hjerterum og idræt - dét er vores værdier!

MERE END EN SKOLE:

Idrætsforeningen Team Nørreå

I tæt tilknytning til skolen er egnens idrætsklub Team Nørreå. Der er mange aktiviteter i klubben. Gymnastik, rytmisk gymnastik, bordtennis, petanque og fodbold.

Ungdomsklub

I vinterhalvåret har ungdomskluben "Mimers Brønd" mange forskellige aktivitetstilbud på skolen om eftermiddagen. Tjek klubbens hjemmeside.

Filmklub

Skolen huser også en filmklub, der i vinterhalvåret har filmforevisninger for både mindre og større børn.

(Kilde: Nørreå Skolens hjemmeside)

Nørreå Støtteforening

Nørreå Støtteforening er en forening, der arbejder for lokalområdet i og omkring landsbyerne Hjorthede, Lee, Løvskal og Tindbæk.

Foreningen er stiftet den 13. august 2007 af en initiativgruppe, da Viborg kommune varslede nedlæggelsen af den daværende lokale kommunale skole. Vi fik ikke reddet kommuneskolen, men tilgengæld oprettede vi vores egen privatskole Nørreåskolen – nu kan vores lokalsamfund leve videre til glæde for alle borgere i området.

Nørreå Støtteforening har som formål at arbejde for at bevare og styrke vores lokale skole, vores idrætsforening og den lokale børnehave til gavn for alle beboerne i og omkring byerne Hjorthede, Lee, Løvskal og Tindbæk.

Nørreå Støtteforening står klar med hjælpende hænder ved forskellige arrangementer, som Nørreåskolen, Nørreå Børnehus eller Team Nørreå står for. Nørreå Støtteforening arrangere også selv begivenheder for at skaffe penge til foreningen. Penge, som går tilbage til lokalområdet i form af økonomisk støtte til ovenstående institutioner.

Nørreå Støtteforening ser sig selv som en vigtig medspiller i lokalområdets ønske om at vedblive et godt sted at bo og slå sig ned.

Én af måderne, hvorpå Nørreå Støtteforening forsøger at samle penge ind til vores formål, er ved at lave forskellige arrangementer. Det kan f.eks. være fester, juletræsfest, vin- eller ølsmagning. Har du en god idé til et fælles arrangement, så kontakt os endelig.

“Der er liv og glade dage i Skjern. Både Nørreåskolen og Nørreå Børnehus har stor fremgang i børnetallet, og generelt er der stor opbakning til de to institutioner og deres arrangementer.
Med til at fremme dette er også Nørreå Støtteforening, der blev oprettet et års tid før friskolen blev en realitet, og som arbejder for lokalområdet i og omkring landsbyerne Hjorthede, Lee, Løvskal og Tindbæk. …”

Udtræk fra Viborg Stifts Folkeblad fra den 15. mar. 2013

“Skjern: Høj musik, røg og laserlys.

Fredag aften var gymnastiksalen på Nørreåskolen ved Skjern proppet med festglade unge. 89 friskoleelever fra klassetrinene mellem 5. og 9. klasse fra hele området var taget til party, og der var både gang i fødderne på dansegulvet og hyggen i krogene.

Det var Nørreå Støtteforening, der havde inviteret til vinterfesten, som var den første af sin slags. Og den kan vist roligt betegnes som en succes. …”

Udtræk fra Bjerringbro Avis fra den 27. feb. 2019

Nørreålav

“Vores mission er:

Varetage lodsejernes interesser i Nørreå dalen. Formålet med ålav’et er at samle alle lodsejere langs Nørreåen, så vi sammen kan bringe ådales muligheder for landbrugsdrift tilbage til de oprindelige, forbedre vandstrømningen i åen og undgå eventuelt kommende byudvikling og klimaændringers påvirkning af engene Nørreådalen, og dermed forbedre miljøet.

Vision:

Skabe et bedre miljø for erhverv, mennesker og dyr i Nørreå dalen.”

Kilde: Nørreålav’s hjemmeside

Skjern Kirke

Skjern Kirke har sin oprindelse helt tilbage til år 1180 og er således en af landets ældste. Kirken indeholder mange kulturskatte og er i dag sognekirke for Løvskal-Tindbækområdet.

Skjern kirke

Gudstjenester mv. annonceres i Kirkebladet samt Bjerringbro Avis. Kirkebladet omdeles med posten og udkommer 4 gange om året.

Skjern Kirke

Sognepræsten i Skjern sogn er Ken Nørgaard Pedersen, Tingstedvej 12, Hjermind, 885o Bjerringbro. Ken er også præst ved kirkerne i Hjermind, Lee og Hjorthede. Der afholdes gudstjeneste i kirkerne på skift, men altid i to kirker hver søndag. Befordring til kirken kan ske med kirkebilen.

PostNavnTelefonnummer
PræstKen Nørgaard Pedersen86 68 15 98
Formand for menighedsrådNiels Ole Mortensen24 61 72 17