Spring til indhold

Løvskal - Landsbyen midt i Nørreå-dalen

Er du interesseret i vores arrangementer og det hvad der forgå i byen?

Løvskal egnen

Løvskal er et landsbysamfund, der ligger på den sydlige side af Nørreåen. Løvskal er en del af Skjern Sogn. På den nordlige side af Nørreåen ligger Tindbæk, der ligger på grænsen mellem Randers og Viborg kommuner. Løvskal og Tindbæk deles om kirken, Skjern Kirke.

Løvskal
Den gamle Tingplads

Løvskal-egnen i dag

Løvskal er en idyllisk by, der fremtræder med velholdte huse og udenoms- arealer. Der er mange velbevarede bindingsværkshuse og ejendomme både i byen og på egnen. Byen har ny gadebelysning og nyanlagt fortov. Sidegaderne i byen er belyste, men ikke asfalterede. De er henlagt som private fællesveje.

Data om egnen

I sensommeren 2006 blev der sendt et spørgeskema ud til alle landsbyens borgere. Nedenstående tal er beregnet efter besvarelserne herpå. 40 % af husstandene har besvaret spørgeskemaet. Der er 107 husstande/ejendomme med ca. 350 beboere. Borgernes alder fordeler sig skønsmæssig således:

30% mellem 0 – 19 år
26% mellem 20 – 39 år
27% mellem 40 – 59 år
17% mellem 60 – + år

Byfesten 2006

Løvskal-egnens historie

Tidligere telefoncentral

Løvskal

Løvskal er en gammel “stjerneby”, der er betegnelsen for byer, hvor gårde og huse er samlet i en klynge med markerne strålende som en stjerne ud fra gårdene og husene. Egnen har rødder tilbage til oldtiden, og de mange fund af stenøkser, bålsteder, potteskår og meget andet i jorden vidner om, at her har boet mennesker siden stenalderen.

Okkerlejet i Løvskal

I Løvskal ved området Næsset startede der i 1915 en mindre produktion af okker. Okkerlaget var op til 5,4 m tykt, hvilket var det tykkeste fund i Danmark. Der blev gravet okker i Løvskal indtil 1960, hvor produktionen blev urentabel og værket lukkede. I dag skal man være godt kendt i området for at kunne se resterne af det gamle værk.

Ved Okkerværket
Resterne af "Voldstedet"

Skjern

Gårdene i byen har fra tiden før 1788 været fæstegårde under Skjern Hovedgaard, der er beliggende ved Skjern Kirke. I området ved Skjern er ligeledes beliggende den nyrestaurerede Karmark Mølle, som er den vandmølle, der tidligere malede egnens korn.

Virksomheder og beskæftigelse

I forhold til byens størrelse er der mange, som har deres arbejdsplads her. Samlet set er der 100 fuldtids-beskæftigede i området (2007).

Der er i alt beskæftiget ca.:
50 i det private erhvervsliv
25 i skole og institutioner
25 i landbruget

Erhver i byen

Løvskal egnen

Løvskal er et landsbysamfund, der ligger på den sydlige side af Nørreåen. Løvskal er en del af Skjern Sogn. På den nordlige side af Nørreåen ligger Tindbæk, der ligger på grænsen mellem Randers og Viborg kommuner. Løvskal og Tindbæk deles om kirken, Skjern Kirke.

Vores skole Nørreå Friskole & Børnehus og vores idrætsklub Team Nørreå er fælles for Hjorthede, Lee, Tindbæk og Løvskal området. Vi opfatter os som en del af et stærkt team i den østlige del af Viborg Kommune.

En del af Løvskal borgerne arbejder udenfor Viborg Kommune, og det er yderst vigtigt at bevare dette område som et dynamisk samfund, der også fremover kan fastholde og tiltrække nye bosættere og nye erhvervsvirksomheder til Viborg Kommune.

En af Løvskal-egnens styrker er, at vi ligger tæt på den nord-syd gående jyske motorvej, og afstanden til Ålborg og Århus er under en times kørsel. Selv Silkeborg og Hobro kan nås indenfor en halv time med bil. Afstanden til Viborg og Randers er 20 km. og Bjerringbro og Hammershøj ligger indenfor 9-10 km.

Løvskal-egnen i dag

Løvskal er en idyllisk by, der fremtræder med velholdte huse og udenoms- arealer. Der er mange velbevarede bindingsværkshuse og ejendomme både i byen og på egnen. Byen har ny gadebelysning og nyanlagt fortov. Sidegaderne i byen er belyste, men ikke asfalterede. De er henlagt som private fællesveje.

Der er ikke mange tomme huse i landsbyen, som det ellers ses i mange andre landsbyer. Generelt er det nemt at få solgt et hus i Løvskal.

I byen er der et forsamlingshus med mange aktiviteter for byens borgere.

Omkring forsamlingshuset er byens eneste fællesareal. På arealet står byens flotte eg stolt midt på den gamle Tingsplads. Pladsen er blevet shinet fint op med en flot renoveret hestevogn.

Byen får i dag sin private vandforsyning fra Tindbæk. Løvskal Vandværk I/S står for distributionen af vandet i byen og har således fortsat ansvaret for den private vandforsyning. Nogle ejendomme har dog stadig egen boring.

Byen ligger op til Løvskal Skov, der tilhører Ulstrup Skovdistrikt (Ulstrup Slot). På den anden side af byen, der grænser op til Nørreåen er det bevaringsværdige og naturskønne Næsset med græs og spredt enebevoksning.

Data om egnen

I sensommeren 2006 blev der sendt et spørgeskema ud til alle landsbyens borgere. Nedenstående tal er beregnet efter besvarelserne herpå. 40 % af husstandene har besvaret spørgeskemaet. Der er 107 husstande/ejendomme med ca. 350 beboere. Borgernes alder fordeler sig skønsmæssig således:

30% mellem 0 – 19 år
26% mellem 20 – 39 år
27% mellem 40 – 59 år
17% mellem 60 – + år

Byfesten 2006

Det er en blanding af indfødte og tilflyttere, som bor i Løvskal. I dag udgør tilflytterne den største del. De seneste 10 år er der sket et generationsskifte i byen, og en del yngre med børn er flyttet til. Denne blanding af generationer er et stort plus for alle i byen. Det skaber tryghed, glæde og kontinuitet i dagligdagen.

Løvskal-egnens historie

Løvskal

Løvskal er en gammel “stjerneby”, der er betegnelsen for byer, hvor gårde og huse er samlet i en klynge med markerne strålende som en stjerne ud fra gårdene og husene. Egnen har rødder tilbage til oldtiden, og de mange fund af stenøkser, bålsteder, potteskår og meget andet i jorden vidner om, at her har boet mennesker siden stenalderen.

Den tidligere Kongelige privilegerede kro, telefoncentral, slagter, skomager, smedje, landsbyskole m.m. er i dag stadig bevaret, men anvendes i dag til beboelse eller erhverv.

Tidligere telefoncentral

Okkerlejet i Løvskal

I Løvskal ved området Næsset startede der i 1915 en mindre produktion af okker. Okkerlaget var op til 5,4 m tykt, hvilket var det tykkeste fund i Danmark. Der blev gravet okker i Løvskal indtil 1960, hvor produktionen blev urentabel og værket lukkede. I dag skal man være godt kendt i området for at kunne se resterne af det gamle værk.

Find meget mere information om Okkerværket og andre spændende lokalhistoriske beretninger ved at klikke på knappen. Der åbnes en ny hjemmeside af vores lokalhistoriker og naturvejleder Johannes Lund Rasmussen.

Johannes Lund Rasmussen har også skrevet artiklen “Okkerværket i Løvskal – et bidrag til dansk råstofudvindings historie” som findes på Rigsarkivet, Erhvervshistorisk Årbog.

Ved Okkerværket

Skjern

Gårdene i byen har fra tiden før 1788 været fæstegårde under Skjern Hovedgaard, der er beliggende ved Skjern Kirke. I området ved Skjern er ligeledes beliggende den nyrestaurerede Karmark Mølle, som er den vandmølle, der tidligere malede egnens korn.

Resterne af "Voldstedet"

Resterne af den meget gamle Skjern befæstning “Voldstedet” ses også i området mellem Skjern Hovedgaard og Karmark. I området tæt ved kirken og Voldstedet er der usædvanligt mange gravhøje. Her er også fundet landets ældste runesten. Voldstedet besøges hvert forår af en gruppe ærkologi-studerende fra Aarhus Universitet, som udforsker Voldstedet og der findes hvert år nye fund.

“Opskriften på lykke og godt helbred? I middelalderen rullede man mønter”

“En sammenrullet guldmønt var i middelalderen en kraftfuld amulet, viser et danefæ-fund. En mønt fra slutningen af 1300-tallet, fundet foran Skjern Kirke 20 kilometer uden for Randers. Når man rullede mønter sammen, blev de simpelthen lavet om til sygdomsafværgende amuletter, fortæller Line Bjerg herover. Hun er møntekspert og museumsinspektør på Nationalmuseet. Hør hvordan mønten har været brugt og se stedet, hvor den blev fundet.”
Kilde: “Vores tid” på YouTube 

Virksomheder og beskæftigelse

I forhold til byens størrelse er der mange, som har deres arbejdsplads her. Samlet set er der 100 fuldtids-beskæftigede i området (2007).

Der er i alt beskæftiget ca.:
50 i det private erhvervsliv
25 i skole og institutioner
25 i landbruget

Derudover er der et stort uregistreret antal, som har landbruget som bierhverv. Mange af de, som arbejder på Løvskalegnen, er folk, som kommer fra omegnen.

De Løvskalborgere, som ikke arbejder i selve Løvskal, arbejder i et stort geografisk område med en radius på op til ca. 75 km. Mange arbejder udenfor Viborg Kommune.

Private erhvervsvirksomheder

Løvskal har mange virksomheder inden for håndværk, men har også en bilforhandler med eget værksted, der forhandler nye og/eller brugte biler.

Indenfor bygningshåndværket er der 5 tømrer-virksomheder med specialer indenfor områderne nybygning, istandsættelse af ældre huse, trappebygning og andre maskinopgaver.

Derudover er der:
1 Vægtfabrik
1 Teltudlejning
1 Maskinstation
2 Webshops
1 Stutteri
1 Bondegårdsferieudlejning

Landbruget har gennem de seneste 10 år forandret sig meget. De fleste gårde er i dag enten drevet som deltidsbrug med planteavl eller jorden er lejet ud til omkringliggende gårde. Der er således i dag kun 3 fuldtids-landbrug tilbage:

  • En større svinegård, der ligger ca. 4 km fra byen Løvskal
  • En planteavler med kartofler som specialafgrøde
  • En grøntsags-producent med hovedvægt på porrer


Af deltidsbrugene er der en del med hestehold. Der bliver avlet varmblodsheste og heste til kørebrug. Herudover er der en del heste, der bliver brugt til ridning.

Julestræproduktionen er også stor i Løvskal.

Selvom der således kun er få egentlige landbrug tilbage i området, forekommer der dog en del eksport af landbrugsvarer fra egnen.