Spring til indhold

Etablering af midterhelle ved byskiltene på Løvskal Landevej i Løvskal

Så er Kommunen klar med forslag til fartbegrænsning i Løvskal.

Der er mange hensyn og tage, så det er som ikke så let med to hovedveje gennem byen og en del kørsel med tung trafik både ad hovedvejen og tilkørselsvejene.

Har i bemærkninger så send dem skriftligt til Lovskalgaard@live.dk, så vil vi sende dem til kommunen samlet.
Sidste indsendelsesdato er onsdag, den 22.06.2022.

Der kan downloades 2 skitseforslag længer ned på knapperne, én PDF-fil til forslaget i toppen af byen og én til udgang mod Hammershøj/Randers/Skolen.

Viborg Byråd har i 2022 givet en anlægsbevilling til etablering af midterhelle på Løvskal Landevej ved byskiltene med henblik på at reducere hastigheden ved indkørsel til Løvskal by.

 

Viborg Kommune har fået udarbejdet et skitseforslag til placeringen af midterhellerne, hvilket fremgår af medsendte. Som afgrænsning mellem kørebane og kantbane vil der blive sat en kantsten, således at man ikke kan køre ind over den bredde  kantbane.

 

Inden fremsendelse af projektet til politiets godkendelse ønskes jeres eventuelle bemærkninger til projektet. …

 

Projektet forventes udført i august/september måned. I forbindelse med udførelse vil den halve vejbane blive spærret skiftevis.

 

Med venlig hilsenTeknik & Miljø, Trafik og Veje
Prinsens Alle 5, DK- 8800 Viborg


Med venlig hilsen,

Lone Frandsen
Løvskal egnens Lokalråd
Løvskal Landevej 12, Løvskal
8850 Bjerringbro
Mobil: 29664620