Spring til indhold

Nørreådalen mellem fortid og fremtid, en offentlig foredragsrække

NØRREÅDALEN
MELLEM FORTID OG FREMTID

EN OFFENTLIG FOREDRAGSRÆKKE

Arrangør: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet og Folkeuniversitetet Viborg og Randers

ONSDAG D. 18. MARTS 2020 KL. 19-21


NØRREÅDALENS GEOGRAFI,
ET LANDBRUGSLANDSKAB I FORANDRING
Geograf og lektor Søren Kristensen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Nørreådalens geografi er udviklet i et samspil mellem naturgrundlaget, landbruget, de forskellige lokalsamfund og alle de forskellige aktører, der lever i og af ådalen. Land- og skovbruget er her vigtige faktorer, ligesom de mange øvrige aktiviteter og processer, der har påvirket – og i fremtiden vil påvirke – ådalen.

TIRSDAG D. 21. APRIL 2020 KL. 19-21


NØRREÅDALENS KULTURHISTORIE
OG KULTURMILJØER
Historiker og lektor Per Grau Møller, Institut for Historie, Syddansk Universitet, Odense
Nørreådalens kulturlandskab er både særpræget og typisk for en ådal. Udnyttelsen af  aturressourcerne gennem tiderne har spillet, og spiller stadig, en stor rolle i udformningen af ådalen i form af landsbyer, vandmøller og hovedgårde. Åen som transportvej har også været vigtig. Foredraget vil behandle ådalens historie gennem disse emner og i perioden fra ca. år 1000 frem til vore dage.

TIRSDAG D. 26. MAJ 2020 KL. 19-21


NATUREN I NØRREÅDALEN – HVORDAN KAN
VI BEDST FORVALTE DEN?
Biolog og seniorforsker Rita Buttenschön, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Ådalens naturtyper og deres kvalitet som levesteder for et mangfoldigt plante- og dyreliv er centrale emner i foredraget. Forhold der kan true disse værdier samt muligheder for forskellige naturgenopretningsinitiativer vil indgå i foredraget. Naturpleje og EU-projektet ”Landmanden som naturforvalter” vil ligeledes blive berørt.

TORSDAG D. 18. JUNI KL. 19-21.30 (NY DATO: TORSDAG DEN 22. OKTOBER KL. 19-21)
NØRREÅDALEN MELLEM FORTID OG FREMTID

(FOREDRAG + EKSKURSION)
Landskabsarkitekt og professor Jørgen Primdahl, Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Udgangspunktet for dette foredrag vil være krydsfeltet mellem de mange forskellige interesser, der er knyttet til ådalens fremtid. Dette ses i relation til ådalens potentialer for jordbruget, naturforvaltningen, bosætningen samt friluftslivet og turismen. Foredraget vil blive en kombination af foredrag og en kort ekskursion til et par centrale lokaliteter.

Alle foredrag holdes i Løvskal Hus
Løvskal Landevej 18
Løvskal 8850 Bjerringbro

Læs mere: www.kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Soer-og-vandloeb/Landskabsstrategi_Norreaadalen

Alle er velkomne. Deltagelse er gratis.

Download PDF-folder her