Spring til indhold
Indlæser Begivenheder

NØRREÅDALEN MELLEM FORTID OG FREMTID

EN OFFENTLIG FOREDRAGSRÆKKE

NATUREN I NØRREÅDALEN – HVORDAN KAN VI BEDST FORVALTE DEN?

Biolog og seniorforsker Rita Buttenschön, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Ådalens naturtyper og deres kvalitet som levesteder for et mangfoldigt plante- og dyreliv er centrale emner i foredraget. Forhold der kan true disse værdier samt muligheder for forskellige naturgenopretningsinitiativer vil indgå i foredraget. Naturpleje og EU-projektet ”Landmanden som naturforvalter” vil ligeledes blive berørt.

Arrangør: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet og Folkeuniversitetet Viborg og Randers

Alle foredrag holdes i Løvskal Hus
Løvskal Landevej 18
Løvskal 8850 Bjerringbro

Læs mere: www.kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Soer-og-vandloeb/Landskabsstrategi_Norreaadalen

Alle er velkomne. Deltagelse er gratis.