Spring til indhold

Nørreålav: Mere spildevand i Nørreå – Vi siger nej tak!

Hej alle foreninger der har afgivet fælles høringssvar til Viborg Kommune.

Mere spildevand i Nørreå – Vi siger nej tak!

Som I kan se af vedhæftede har Klima og Miljøudvalget besluttet at følge forvaltningens indstilling.

Det vil sige, at de har tænkt sig at overfører spildevand fra Hjarbæk Fjorde området til Bruunshåb renseanlæg og herfra renset ud i Nørreå. Vi får 1,8 mill. ton ”renset?” spildevand ud i Nørreå som skulle ud i Hjarbæk Fjord.

Man vil udnytte rensningsanlæggets teoretiske kapacitet inden anlægget udvides.

I dag renses ca. 60.000-65.000 PE. I anlægget, Ifølge Energi Viborg vand er anlægget allerede i dag max. udnyttet. Det spildevand der skal renses fremover er 80.000 PE. altså 15.000 PE. mere end i dag.

Ingen embedsfolk vil fortælle, hvordan det kan lade sig gøre.

Sagen skal forventelig endelig behandles i Viborg Byråd den 26. april kl. 17.00.

Det er tilladt at møde op til byrådsmødet. Man må ikke blande sig i mødet, men vores tilstedeværelse vil gøre indtryk.

Det er op til dig, om du vil give din mening tilkende ved et fremmøde`!

VI SES DEROPPE.

Vi er ved at gennemgå det nye materiale, der er fremlagt på Klima- og Miljøudvalgsmødet og vil udfærdige vores bemærkninger til sagen. I vil få materialet tilsendt til orientering, når det er færdigt.

Klima- og Miljøudvalget – referat fra mødet den 28. marts 2023 kl. 08:30 under “Klima- og Miljøudvalget”

Vi overvejer at lave tryk på t-shirts er I interesseret?

Venlig hilsen

Nørreålav

Formand M/K Lone Frandsen – 29664620