Spring til indhold

Generalforsamlinger i Løvskal Vandværk I/S og Løvskal egnens Lokalråd 2023

Ordinær generalforsamling i Løvskal Hus

30.03. 2023 umiddelbart efter Løvskal Vandværks generalforsamling som starter kl. 19.00

Dagsorden efter vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:
  Lisbeth Daugbjerg
  Randi S. Nielsen
 5. Valg af to suppleanter.
  På valg er:
  Bente Laursen
  Jonna Nielsen
 6. Valg af to revisorer.
  På valg er:
  Anja Nielsen
  Carl Lassen
  (alle kan genvælges og der er plads til en mere i bestyrelsen)
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

I lighed med de foregående år er vandværket vært ved et ostebord.

Bestyrelsen for

Løvskal egnens Lokalråd

 

 

-hvor godtfolk er, kommer godtfolk til