Spring til indhold

En Julehilsen til alle borger på Løvskal egnen

Så er julen over os. Vi skulle være nogen af de udvalgte til at kunne få Hvid jul i år.

Der er sket mange ting i år som har betydning for vores egn og Landsby.

Her skal nævnes:

  • Etablering af en Multibane ved Nørreåinstitutionerne i Skjern er nært forestående.
  • Der er fuld gang i planerne med ombygningen af Nørreåskolen
  • Huset på Kirsebærvej 3 i Løvskal er revet ned og grunden er gjort klar til fremtiden.
  • Vi har holdt borgermøde om hvordan vi udnytter grunden bedst muligt. Der var enighed om, at vi mangler et sted hvor børnene kan løbe på løbehjul, rulleskøjter, spille boldspil og med lidt hygge i form af borde, bænke og et mindre overdækket område til ophold.
  • Vi har haft besøg af en fra Natur og Vand i Viborg Kommune og en fra Københavns Universitet, der er i praktik i afdelingen. De synes godt om vores forslag til anvendelse af grunden og stod klar til at hjælpe os med en plan. Den studerende fra Kbh. universitet vil have planen klar en gang i januar. Der skal sandsynligvis søges om flere midler. Vi er klar til at samarbejde om dette.
  • De to nye Heller ved indkørslerne til Løvskal er endelig blevet færdige og der er sat advarselsskilte op. Så forhåbentlig vil det sætte farten ned gennem byen. Forhåbentlig undgår vi at de skaber farlige situationer for bilister og cyklister.
  • Vi har lagt en pressemeddelelse på hjemmesiden skrevet af Nørreålav (en forening af lodsejere langs Nørreå fra Viborg til Randers). Der bliver kæmpet en brav kamp for at undgå at Nørreå skal modtage alt det spildevand der før blev udledt i Hjarbæk Fjord Lovens Bredning.
  • Det er indtil den 12. januar muligt at indgive et høringssvar vedr. dette (tillæg nr. 40 til Spildevandsplan af 2019). Vi forsøger at gøre det muligt, at i vær især kan støtte op om vores fælles sag. Materiale vil blive lagt op på hjemmesiden her i julen.
  • Vådområdeprojektet ved Skjern er blevet etableret og det vil blive muligt at gå en tur rundt i området på en afmærket rute.
  • Landskabsstrategien for Nørreådalen er blevet godkendt af byrådet i de tre kommuner.

Til slut vil vi sige alle på Løvskal egnen en stor tak for de mange frivillige timer i yder til vores fælles bedste.

Glædelig jul og Godt Nytår

Bestyrelsen for

Løvskal egnens Lokalråd