Spring til indhold

Nyhedsbrev!

Vi har fået besked fra Viborg Kommune om at de nu endelig har overtaget ejendommen Kirsebærvej 3 og at nedrivningen forventelig vil ske

I uge 48, 49 eller 50 i år.

Der vil derfor kunne være en del aktivitet på grunden i den kommende tid.

Vi er i bestyrelsen glade for, at det er lykkedes for Kommunen at overtage ejendommen for nedrivning.

Det er aftalt, at Lokalrådet indgår en brugsaftale med Viborg Kommune, så vi har brugsret over grunden.

Der skal nu lægges planer for den fremtidige anvendelse af grunden.

Skulle du sidde inde med gode forslag, hører vi gerne herom.

Viborg Kommune har oplyst, at arbejdet med at etablerer ”heller” ved ind og udkørsel til Løvskal By vil pågå i den nærmeste fremtid. (sept/okt )

Der vil blive afspærret en kørebane af gangen og der vil blive opsat trafiklys.

Venlig hilsen

Lone Frandsen

Løvskal egnens Lokalråd

Løvskal Landevej 12, Løvskal

8850 Bjerringbro

29664620

Lovskalgaard@live.dk