Spring til indhold

Generalforsamlinger i Løvskal Vandværk I/S og Løvskal egnens Lokalråd

Ordinær generalforsamling i Løvskal Hus

28.03. 2022 umiddelbart efter Løvskal Vandværks generalforsamling som starter kl. 19.00

Dagsorden efter vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:    (alle kan genvælges)
  Lone Frandsen
  Kim V. Lauersen
  Oliver Kufen
 5. Valg af to suppleanter.
  På valg er:
  Bente Laursen
  Jonna Nielsen
 6. Valg af to revisorer.
  På valg er:
  Anja Nielsen
  Carl Lassen
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

I lighed med de foregående år er vandværket vært ved et ostebord.

Bestyrelsen for

Løvskal egnens Lokalråd

 

 

-hvor godtfolk er, kommer godtfolk til