Spring til indhold

Generalforsamlinger i Løvskal Vandværk I/S og Løvskal egnens Lokalråd

OBS! Vi er blevet gjort opmærksomme på at der i Bjerringbro Avis står en forkert dato.
Vi beklager.
Den korrekte dato er 21.09.2021.

Ordinær generalforsamling i Løvskal Hus

21.09.2021 umiddelbart efter Løvskal Vandværks generalforsamling som starter kl. 19.00

Dagsorden efter vedtægterne.      

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Regnskab.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af to suppleanter.
  6. Valg af to revisorer.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

 

I lighed med de foregående år er vandværket vært ved et ostebord.

 

Bestyrelsen for

Løvskal egnens Lokalråd

 

 

-hvor godtfolk er, kommer godtfolk til