Spring til indhold

Kender du en børnefamilie, der er flyttet til jeres landsby inden for de 2 seneste år?

Fra Viborg Kommune, Kultur & Udvikling, Landdistriktsudvikling

Viborg Kommune er samme med et bureau ved at se på hvordan vi får flere tilflyttere til kommunen – også til landsbyer og mindre byer. I den forbindelse er analysebureauet Publico er i gang med at forberede fokusgruppeinterviews.

Til en af fokusgrupperne skal vi bruge deltagere, som er nyligt tilflyttede børnefamilier. Vi har derfor lavet et opslag på Viborg Kommunes facebook-side. I kan se opslaget
her:
https://www.facebook.com/Viborgkom/photos/a.401149239958147/3691565557583149/?type=3&theater
hvor I også kan se, hvordan man kommer med/hvem man kontakter.

Der skal da en børnefamilie med som lige er flyttet til en landsby! Kender du ikke én, du kan prikke til?