Spring til indhold

Forskningsprojekt – Landsbyernes kulturmiljø

Kilde: Arkitektskolen Aarhus - Rapport Viborg Kommune - Kildebakkevej i Løvskal

I efteråret 2019 fik 44 af Viborg kommunens landsbyer besøg af arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus, som har beskrevet landsbyernes kulturmiljø i forbindelse med et forskningsprojekt. Rapporten er vedlagt, i filen ”Kulturmiljøanalyser” er der dykket lidt længere ned i enkelte byer.

Metoden beskriver de eksisterende værdier og bærende fortællinger, som er tydelige at se og aflæse i de enkelte landsbyer i forhold til emnerne kulturhistorie, arkitektur og helhed. Samtidig peger screeningen fremad og beskriver landsbyernes egenskaber, der kan virke som en ressource eller fremme en positiv udvikling inden for turisme, bosætning, erhverv og kultur.

Teknisk Udvalg og Landdistriktsudvalget fik præsenteret resultaterne tirsdag den 25. februar 2020 – og syntes det var interessant– udefrakommende øjne kan hjælpe til at man får øje på endnu flere værdier ved den enkelte landsby.

Derfor er der fra Landdistriktsudvalget bevilget penge til, at også de resterende landsbyer kan få besøg og blive kikket på. Det kommer til at ske i den kommende måneds tid.

Man kan læse mere om projektet her:

https://kommune.viborg.dk/Borger/Byggeri,-bolig-og-flytning/Kommune-og-lokalplanlaegning/Projekter/Screening-af-kulturmiljoer