Løvskal-egnens historie

Løvskal

Løvskal er en gammel “stjerneby”, der er betegnelsen for byer, hvor gårde og huse er samlet i en klynge med markerne strålende som en stjerne ud fra gårdene og husene. Egnen har rødder tilbage til oldtiden, og de mange fund af stenøkser, bålsteder, potteskår og meget andet i jorden vidner om, at her har boet mennesker siden stenalderen.

Den tidligere Kongelige privilegerede kro, telefoncentral, slagter, skomager, smedje, landsbyskole m.m. er i dag stadig bevaret, men anvendes i dag til beboelse eller erhverv.

Okkerlejet i Løvskal

I Løvskal ved området Næsset startede der i 1915 en mindre produktion af okker. Okkerlaget var op til 5,4 m tykt, hvilket var det tykkeste fund i Danmark. Der blev gravet okker i Løvskal indtil 1960, hvor produktionen blev urentabel og værket lukkede. I dag skal man være godt kendt i området for at kunne se resterne af det gamle værk.

Skjern

Gårdene i byen har fra tiden før 1788 været fæstegårde under Skjern Hovedgaard, der er beliggende ved Skjern Kirke. I området ved Skjern er ligeledes beliggende den nyrestaurerede Karmark Mølle, som er den vandmølle, der tidligere malede egnens korn.

Resterne af den meget gamle Skjern befæstning “Voldstedet” ses også i området mellem Skjern Hovedgaard og Karmark. I området tæt ved kirken og Voldstedet er der usædvanligt mange gravhøje. Her er også fundet landets ældste runesten. Voldstedet besøges hvert forår af en gruppe ærkologi-studerende fra Aarhus Universitet, som udforsker Voldstedet og der findes hvert år nye fund.