Nyhedsbrevudvalg

Løvskals by-interne public relation afdeling

Er du interesseret at få vores nyhedsbrev som “avis” eller mail uden for byens omdelings område, så er du velkommen til at kontakte os.

Oliver Kufen (Forsendelse af Nyhedsbrev og PR)
Lausdal 3, Løvskal