Bestyrelsen i Løvskal Lokalråd

Konstitueret 29.03.2017

Formand:

Lone Frandsen
Løvskal Landevej 12, Løvskal

Næstformand & sekretær:

Lisbeth Daugbjerg
Løvskal Landevej 22, Løvskal

Kasserer:

Kim Vinning Lauersen
Tukærvej 28, Løvskal

Bestyrelsesmedlemmer:

Niels Jørgen Nielsen
Birkevej 3, Løvskal

Oliver Kufen
Lausdal 3, Løvskal

Randi Cederstrøm Nielsen
Løvskal Landevej 19, Løvskal

Suppleanter:

Bente Lauersen
Tukærvej 28, Løvskal

Jonna Nielsen
Birkevej 3, Løvskal

Revisorer:

Anja Munk Nielsen
Løvskal Landevej 35, Løvskal

Karl Lassen
Løvskal Landevej 13, Løvskal